1. Świat Toyoty
  2. Środowisko
  3. Utylizacja

Utylizacja zużytych akumulatorów hybrydowych

Wszystkie wysokonapięciowe akumulatory (HVB-NiMH) pochodzące z samochodów Hybrydowych Toyota / Lexus podlegają recyklingowi i powinny być po okresie eksploatacji przekazane do centrów profesjonalnego odzysku/recyklingu.

Toyota wspólnie z firmą SNAM, wyspecjalizowaną w recyklingu akumulatorów wysokonapięciowych (HVB-NiMH), ustanowiła procedurę celem zapewnienia właściwego zbierania, i późniejszej utylizacji tych akumulatorów.

Procedura ta ma na celu zapewnienie, bezpiecznego, zgodnego z wymogami ochrony środowiska obchodzenia się z akumulatorami wysokonapięciowymi, pozyskiwanymi w czasie napraw czy demontażu samochodów Hybrydowych, oraz prawidłowe ich przygotowanie do przekazania i transportu do firmy SNAM.

Za przekazane zgodnie z procedurą do firmy SNAM, akumulatory podmiot przekazujący otrzymuje zapłatę w wysokości 0,50€ za kilogram przekazanych akumulatorów.