1. Świat Toyoty
  2. Środowisko
  3. Zielony Miesiąc Toyoty
  4. 2019

Zielony Miesiąc Toyoty 2019

11/06/2019

W tym roku po raz szesnasty rozpoczynamy kampanię na rzecz ochrony środowiska "Zielony Miesiąc Toyoty" 2019.

Działania ogłoszone 3 lata temu w ramach „Toyota Environmental Challenge 2050” nie tracą na swojej aktualności. Nawiązując do wyzwania nr 6 „Społeczeństwo przyszłości żyjące w zgodzie z naturą”, proponujemy poruszyć bardzo ważny problem, jakim jest używanie przez nas wyrobów z plastiku.

Budowanie społeczeństwa żyjącego w zgodnie z naturą nie może odbywać się bez rozwiązania problemu plastiku, jego używania i utylizacji. Każdy z nas zna z mediów efekty niewłaściwego gospodarowania odpadami plastikowymi, skutki już są nieodwracalne, dlatego ważna jest nasza świadomość, aby ograniczyć, z tendencją do zaprzestania używania przedmiotów z tworzyw sztucznych.

Wewnętrzne akcje edukacyjne to również pomysł na budowanie więzi wśród pracowników i ich tożsamości, w oparciu o misję i wizję przedsiębiorstwa  (Polityka Środowiskowa Toyoty Motor Poland podpisana przez Prezydenta dostępna na III piętrze, w salach wykładowych Akademii Toyoty i na:

http://app3.toyota.pl/iso/zalaczniki_2018/Polityka_Srodowiskowa_TMPL_i_sieci_dealerskiej_wyd.4.pdf (Opens in new window)

W tym roku wszyscy chętni pracownicy TMPL w ramach akcji Zielony Miesiąc Toyoty 2019 dostaną w prezencie torby zakupówki.

Pragniemy, aby stały się one dla wszystkich źródłem refleksji - w  jaki sposób w swoim otoczeniu mogę wpłynąć naredukcję użytkowania plastiku. Pierwsze rozdanie podczas otwarcia ogródka.

Zapraszamy do wspólnych działań!

Załączniki